Tại darantech.com, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ niềm tin mà bạn đặt vào chúng tôi. Vui lòng đọc bên dưới để biết thêm chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web cấu thành sự chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ darantech.com.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt Trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang web. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:

  1. “Cookie” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org .
  2. “Tệp nhật ký” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang giới thiệu/thoát và dấu ngày/giờ.
  3. “Đèn hiệu web”, “thẻ” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang web.

Ngoài ra, khi bạn mua hàng hoặc cố gắng mua hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (chẳng hạn như số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn), địa chỉ email, và số điện thoại. Chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin đặt hàng”.

Khi chúng tôi nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi đang nói về cả Thông tin thiết bị và Thông tin đặt hàng.

CHÚNG TA SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?

Chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng mà chúng tôi thu thập chung để thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt qua Trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn đặt hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng này để:

  1. Chúng tôi sẽ không sử dụng việc thu thập thông tin cá nhân của người dùng làm mục đích chính.
  2. Giao tiếp với bạn;
  3. Sàng lọc các đơn đặt hàng của chúng tôi để phát hiện rủi ro hoặc gian lận tiềm ẩn;
  4. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để nâng cao trải nghiệm của bạn về trang web cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  5. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  6. Nếu không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân hoặc hình ảnh của bạn để quảng cáo.

Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro và gian lận tiềm ẩn (cụ thể là địa chỉ IP của bạn) và nói chung là để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với Trang web và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Google. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web, bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ các quyền của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không phù hợp.

Tất cả các giao tiếp với Trang web của chúng tôi đều được thực hiện bằng công nghệ mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL). Thông qua việc chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL, tất cả thông tin liên lạc giữa bạn và trang web của chúng tôi đều được bảo mật.

KHÔNG THEO DÕI

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các phương thức sử dụng và thu thập dữ liệu trên Trang web của chúng tôi khi chúng tôi thấy tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Quyền truy cập thông tin chúng tôi có về bạn. Nếu bạn muốn được thông báo về những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@daranener.com

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Khi bạn đặt hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ lưu trữ Thông tin đặt hàng của bạn cho hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Trang web không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@daranener.com. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không xác minh được sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian để phản ánh, chẳng hạn như những thay đổi đối với thực tiễn của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác. Mọi thay đổi được thực hiện sẽ được đăng ở đây.

TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi mời bạn liên hệ với chúng tôi qua email nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.