W darantech.com bardzo poważnie traktujemy prywatność użytkowników. Robimy wszystko, aby chronić zaufanie, jakim nas obdarzasz. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności znajduje się poniżej. Korzystanie z Witryny oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w witrynie darantech.com.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, automatycznie gromadzimy pewne informacje o jego urządzeniu, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu. Ponadto, podczas przeglądania Witryny przez użytkownika, gromadzimy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które użytkownik przegląda, jakie strony internetowe lub wyszukiwane hasła skierowały użytkownika do Witryny oraz informacje o sposobie interakcji użytkownika z Witryną. Te automatycznie zbierane informacje określamy mianem „Informacji o urządzeniu”.

Zbieramy informacje o urządzeniach przy użyciu następujących technologii:

  1. „Pliki cookie” to pliki danych, które są umieszczane na urządzeniu lub komputerze użytkownika i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.
  2. „Pliki dziennika” śledzą działania występujące w Witrynie i gromadzą dane, w tym adres IP użytkownika, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe oraz znaczniki daty/godziny.
  3. „Sygnały nawigacyjne w sieci Web”, „znaczniki” i „piksele” to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryny przez użytkownika.

Ponadto, gdy użytkownik dokonuje zakupu lub próbuje dokonać zakupu za pośrednictwem Witryny, zbieramy od niego określone informacje, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (takie jak numer karty kredytowej/debetowej), adres e-mail i numer telefonu. Informacje te określamy mianem „Informacji o zamówieniu”.

Mówiąc o „Danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli zarówno Informacje o urządzeniu, jak i Informacje o zamówieniu.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Informacje o zamówieniach, które zbieramy, wykorzystujemy zasadniczo do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki i dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień). Ponadto wykorzystujemy te Informacje o zamówieniu do:

  1. Nie będziemy wykorzystywać gromadzenia danych osobowych użytkowników jako głównego celu.
  2. Komunikacja z użytkownikiem;
  3. Sprawdzanie naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa;
  4. Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy w celu poprawy komfortu korzystania z naszej witryny internetowej oraz naszych produktów i usług;
  5. Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy tych informacji stronom trzecim.
  6. Bez zgody użytkownika nie będziemy wykorzystywać jego danych osobowych ani zdjęć do celów reklamowych.

Wykorzystujemy gromadzone przez nas Informacje o urządzeniu, aby pomóc nam w monitorowaniu potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP użytkownika), a bardziej ogólnie w celu ulepszenia i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu przeglądania i interakcji naszych klientów z Witryną oraz w celu oceny sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika udostępniamy wyłącznie firmie Google. Korzystamy również z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane osobowe użytkownika, można znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Wreszcie, możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie dotyczące otrzymanych przez nas informacji lub w celu ochrony naszych praw w inny sposób.

Ponadto nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika żadnym innym stronom trzecim.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Aby chronić dane osobowe użytkownika, podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe, aby upewnić się, że nie zostaną one w niewłaściwy sposób utracone, niewłaściwie wykorzystane, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Komunikacja z naszą Witryną odbywa się przy użyciu technologii szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Dzięki zastosowaniu technologii szyfrowania SSL wszystkie informacje przekazywane między użytkownikiem a naszą witryną są zabezpieczone.

NIE ŚLEDŹ

Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał Do Not Track z przeglądarki użytkownika.

TWOJE PRAWA

Prawo dostępu do przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku. Jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat, skontaktuj się z nami.

Żądanie korekty danych osobowych. Użytkownik ma prawo do aktualizacji lub poprawienia swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Żądanie usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie wszelkich danych osobowych, które zbieramy bezpośrednio od niego.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@daranener.com.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Gdy użytkownik złoży zamówienie za pośrednictwem Witryny, zachowamy Informacje o zamówieniu w naszych rejestrach, chyba że użytkownik poprosi nas o usunięcie tych informacji.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej support@daranener.com. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

ZMIANY

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Wszelkie wprowadzone zmiany będą publikowane tutaj.

JAK MOGĘ SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTOWAĆ?

Zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności.